Impact federale staatshervorming

 

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken is van mening dat de zesde staatshervorming voor Vlaanderen de kans op een echte 'transformatie' biedt. Nu de federale Staat zichzelf klaarblijkelijk herdenkt, moet Vlaanderen de kans grijpen om zichzelf ook te herdenken, te transformeren. Dus niet zomaar 'ontvangen' wat komt, maar de naar Vlaanderen doorgeschoven bevoegdheden herbekijken en hervormen op maat van de Vlaamse cultuur, behoeften en bestuurlijke principes. Het is daarom volgens VLABEST aangewezen dat de Vlaamse Regering naast de detailfiches een echt strategisch plan uitwerkt.

In dat richtinggevende plan moet de Vlaamse Regering volgens VLABEST nu al uitdrukkelijk positie innemen in een aantal strategische vraagstukken:

  • Hoe zullen de principes van de interne staatshervorming (subsidiariteit en autonomie) hun toepassing vinden in de nieuwe bevoegdheden?
  • Is de BBB-structuur bestand tegen de komende hervormingen?
  • Op welke manier en wanneer zullen de maatschappelijke stakeholders hun inbreng kunnen doen bij de scenario-ontwikkeling?
  • Is het niet noodzakelijk dat de lokale en provinciale besturen, als cruciale actoren naast de sociale partners, al vanaf het begin worden betrokken in het hele proces?
  • Welke vrijheidsgraden heeft de Vlaamse overheid nog om verdere homogenisering van bevoegdheden na te streven bij de concrete doorvertaling van de politieke akkoorden?
  • Is het noodzakelijk dat de Vlaamse overheid nu al probeert om alle detailbeslissingen te nemen over de nieuwe bevoegdheden? Of voorziet men ook in een opvangstructuur waarbij men een aantal bevoegdheden, personeel en processen overneemt en in hun bestaan laat zoals voorheen (inclusief ICT-toepassingen), zodat men de tijd kan nemen om op een doordachte en overlegde manier het nieuwe beleid naar de hand te zetten, eens de voorvermelde strategische opties duidelijk vast liggen?
  • Hoe zal de decreetgever betrokken worden bij deze gigantische en cruciale operatie?

Deze bekommernissen bundelde VLABEST in een briefadvies gericht aan alle leden van de Vlaamse Regering en aan de voorzitter van het Vlaams Parlement. U kan het initiatiefadvies van 3 mei 2012 hiernaast downloaden.

Bestanden

Bijkomende informatie

Publicatiedatum: 
03/05/2012
Advieswijze: