Memorandum 2009 - 2014

 

Begin 2008 besliste de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken om een memorandum op te stellen aan de nieuwe Vlaamse Regering. De Raad kreeg als strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken namelijk de opdracht om de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en te interpreteren en op basis daarvan een bijdrage te leveren tot het vormen van een beleidsvisie. Met het memorandum wil de Raad die strategische opdracht vervullen.

Het memorandum heeft de ambitie om een aantal toekomstverwachtingen voor het bestuurlijke beleid van de volgende jaren naar voren te schuiven. Er worden verschillende opties gesuggereerd waarrond het beleid in de komende legislatuur kan worden vormgegeven en die de Vlaamse Regering moet helpen om tegen 2014 een nog performanter overheidsapparaat te ontwikkelen.

De aanbevelingen worden gebundeld in drie clusters:

  • Vlaams bestuurlijk beleid en openbaar ambt
  • Binnenlandse bestuurlijke organisatie
  • Interbestuurlijk e-government.

Voor de totstandkoming van het memorandum werden door de Raad drie voorbereidende werkgroepen opgericht en werden verschillende externe experten gehoord. Daarnaast werd aan een aantal deskundigen gevraagd om over een specifiek thema een probleemstellende nota op te stellen. Op basis daarvan kon dan binnen de Raad of de werkgroepen de discussie worden opgebouwd.

Meer informatie over de totstandkoming van het memorandum en de samenstelling van de werkgroepen vindt u hier.

Op dinsdagvoormiddag 24 maart '09 stelde de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken zijn memorandum officieel voor tijdens een studievoormiddag in het Vlaams Parlement (meer info over de studievoormiddag). Ter gelegenheid daarvan publiceerde de Raad een congresboek. Het boek bevat naast het memorandum ook alle voorbereidende teksten die in opdracht van de Raad zijn opgemaakt ter onderbouwing van de standpunten. U kunt alle teksten nu hier downloaden.

Het volledige verslagboek kan u hier downloaden (2,2 MB).