Memorandum 2014 - 2019

 

voorpagina

Het memorandum 2014 - 2019 'Vertrouwen en bruggen bouwen' van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) heeft de ambitie om een aantal toekomstverwachtingen voor het bestuurlijke beleid van de volgende jaren naar voor te schuiven. Er worden verschillende opties en suggesties gebundeld waarrond het beleid in de komende legislatuur kan worden vormgegeven en die de Vlaamse Regering moeten helpen om tegen 2019 een nog performanter overheidsapparaat te ontwikkelen. 

Hoofdboodschap van de Raad is dat bestuurlijke hervormingen met het oog op meer slagkracht maar zullen slagen indien ze de kritische succesfactoren 'vertrouwen' en 'de wil en capaciteit om bruggen te bouwen' meenemen als basisuitgangspunten.

De specifieke aanbevelingen worden gegroepeerd in vier clusters: (1) een slagkrachtige organisatie van de Vlaamse administratie, (2) slagkrachtige lokale en provinciale besturen, (3) 6de staatshervorming en (4) interne staatshervorming. Daarmee heeft de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken binnen de beperkte beschikbare middelen en tijd getracht om op strategisch niveau enkele relevante aspecten van het ruime beleidsdomein Bestuurszaken te bestrijken.
 
De aanbevelingen uit voorliggend memorandum vinden hun grond in het advieswerk van VLABEST van de afgelopen twee jaar. Ze vormden het voorwerp van grondige discussie binnen de Raad, het Bureau en de verschillende werkgroepen, vaak met ondersteuning van externe deskundigen. VLABEST trad ook naar buiten en organiseerde gedachtewisselingen, werkbezoeken, rondetafelgesprekken, studiesessies en interviews met experten uit het werkveld, politici en academici uit binnen- en buitenland. Dit memorandum is een samenvatting van de belangrijkste conclusies.
 
De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken hoopt met dit memorandum een aanzet te geven voor een krachtig bestuurlijk luik in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.

Op dinsdagvoormiddag 25 maart 2014 stelde VLABEST zijn memorandum voor in De Schelp (Vlaams Parlement).

Bijkomende informatie

Publicatiedatum: 
25/03/2014
Advieswijze: