Colloquium '4 jaar VLABEST: een stand van zaken'

 

Vlaams Parlement, De Schelp, donderdagvoormiddag 19 mei 2011

VLABEST organiseerde naar aanleiding van zijn eerste vierjaarlijkse zittingsperiode op donderdagvoormiddag 19 mei 2011 een colloquium in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. VLABEST bracht een overzicht van de werking tijdens deze eerste ‘legislatuur’, waarna ruimte werd gelaten voor externe kritische reflectie en politiek debat.

verslag - powerpoint-presentaties

 

Programma

9u30 – 9u45

Prof. dr. Herman Matthijs (voorzitter VLABEST)

Verwelkoming en introductie: 4 jaar VLABEST, een overzicht en toekomst

 

9u45 – 10u30

Toelichting bij drie initiatiefadviezen

 

De heer Geert Vandenabeele

De externe audit voor de lokale en provinciale besturen 

 

Mevrouw An Rosiers

Bestuurlijke aanbevelingen voor het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid

 

Prof. dr. Wouter Van Dooren

Interne staatshervorming en regioscreening

 

10u30 – 11u

De heer Jacques Wallage (voorzitter Raad voor het openbaar bestuur)

Reflectie op de strategische advieswerking en stand van zaken binnenlandse bestuurlijke evoluties in Nederland

 

11u – 12u30

Politiek debat met vertegenwoordigers van de politieke fracties in het Vlaams Parlement:

- De heer Ward Kennes (CD&V)

- De heer John Crombez (sp.a)

- De heer Lieven Dehandschutter (N-VA)

- De heer Sas van Rouveroij (Open VLD)

- De heer Bart Caron (Groen!)

- De heer Lode Vereeck (LDD)

- De heer Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

 

Mevrouw Lisbeth Imbo (VRT) modereerde het debat.

 

12u30 – 12u45

De heer Geert Bourgeois

Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Slotwoord