Colloquium memorandum 2009 - 2014

 

Voorstelling memorandum 2009-2014

Bestuurlijke aanbevelingen aan de nieuwe Vlaamse Regering

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) kreeg als strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken de opdracht om de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en te interpreteren en op basis daarvan een bijdrage te leveren tot het vormen van een beleidsvisie. Met het memorandum aan de nieuwe Vlaamse Regering wil de Raad die strategische opdracht vervullen.

Het memorandum heeft de ambitie om een aantal toekomstverwachtingen voor het bestuurlijke beleid van de volgende jaren naar voren te schuiven. Er worden verschillende opties gesuggereerd waarrond het beleid in de komende legislatuur kan worden vormgegeven en die de Vlaamse Regering moet helpen om tegen 2014 een nog performanter overheidsapparaat te ontwikkelen. De aanbevelingen worden gebundeld in drie clusters:

 • Vlaams bestuurlijk beleid en openbaar ambt;
 • Binnenlandse bestuurlijke organisatie;
 • Interbestuurlijk e-government.

Op dinsdagvoormiddag 24 maart ’09 stelde de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken zijn memorandum officieel voor. Op de studievoormiddag gaf de Raad ook de kans aan de Vlaamse politieke actoren om hun feedback te geven op de verschillende aanbevelingen.

U kan het memorandum hier downloaden.

 

PROGRAMMA

9u

Ontvangst met koffie

9u30

Verwelkoming en inleiding door de voorzitter van VLABEST, prof. dr. Herman Matthijs

9u40

Inleidende toespraak door de heer Didier Detollenaere, adjunct-kabinetschef van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

10u – 10u45

DEEL I: voorstelling memorandum 2009 - 2014

 • Prof. dr. Herman Matthijs (voorzitter VLABEST): aanbevelingen inzake het openbaar ambt en het Vlaamse bestuurlijke beleid
 • De heer Mark Suykens (lid Bureau VLABEST): aanbevelingen inzake de Vlaamse binnenlandse bestuurlijke organisatie
 • Prof. dr. Frank Bostyn (ondervoorzitter VLABEST): aanbevelingen inzake het interbestuurlijk e-governement

10u45 – 12u

DEEL II: feedback op het memorandum

Een afgevaardigde van elke politieke partij die actief is binnen het Vlaams Parlement zal tijdens het tweede deel van de studievoormiddag de kans krijgen om kort zijn of haar visie te geven op de aanbevelingen uit het memorandum van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken. Volgende personen nemen deel aan het debat:

 • Mevrouw Else De Wachter (Vlaams volksvertegenwoordiger - sp.a)
 • Mevrouw Joke Schauvliege (Vlaams volksvertegenwoordiger - CD&V)
 • Mevrouw Laurence Libert (Vlaams volksvertegenwoordiger - Open VLD)
 • De heer Jef Tavernier (Vlaams volksvertegenwoordiger - Groen!)
 • De heer Kris Van Dijck (Vlaams volksvertegenwoordiger - N-VA)
 • De heer Wim Van Dijck (Vlaams volksvertegenwoordiger - Vlaams Belang)
 • Prof. dr. Lode Vereeck (voorzitter Lijst Dedecker-Limburg)

De heer Siegfried Bracke (hoofdredacteur van de nieuwsduidingsprogramma's van de VRT) zal het gesprek in goede banen leiden.

12u

Afsluitende toespraak door de heer Martin Ruebens, adjunct-kabinetschef van de heer Kris Peeters, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken