Hoe wordt het advies gepubliceerd?

  • Adviezen worden steeds per brief bezorgd aan de bevoegde minister. Alle leden van de Vlaamse Regering, de voorzitter van het Vlaams Parlement en de voorzitter van de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement ontvangen een kopie.
  • Het advies wordt ook ter informatie per elektronische post bezorgd aan de betrokken kabinetsmedewerkers en aan de leidend ambtenaren en dossierbehandelaars van de bevoegde administratieve entiteiten.
  • Adviezen worden na verzending aan de bevoegde instanties actief openbaar gemaakt doormiddel van publicatie op de website en verzending via de elektronische nieuwsbrief.