Home

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (afgekort als VLABEST) was van juni 2007 tot juni 2015 de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken. De Raad adviseerde over het Vlaamse beleid inzake personeels- en organisatieontwikkeling, ICT, e-government, wetsmatiging, facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer, binnenlandse aangelegenheden, stedenbeleid en inburgeringsbeleid. (meer info)

In de kijker

Toekomst bestuurlijk advies en overleg

Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 is duidelijk: de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken wordt afgeschaft. De Raad blijft actief tot de formele opheffing (momenteel voorzien midden 2015), maar nam wel al het initiatief om na te gaan hoe de rol die VLABEST momenteel vervult in de toekomst kan geborgd worden. Volgens de Raad is er nood aan een ruimer debat over de rol en plaats van bestuurlijk advies en overleg in het beleidsproces. (meer info)

Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 is duidelijk: de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken wordt afgeschaft. In dit initiatiefadvies van de Raad wordt nagegaan hoe de rol die VLABEST momenteel vervult in de toekomst kan geborgd worden. We starten daarvoor vanuit het basisprincipe dat goed beleid onderbouwd en overlegd is. Dit geldt ook voor het bestuurlijk beleid. Er is daarom nood aan een ruimer debat over de rol en plaats van bestuurlijk advies en overleg in het beleidsproces. De Raad formuleert in zijn advies een aantal aanbevelingen. - See more at: http://www.vlabest.be/advies/toekomst-bestuurlijk-advies-en-overleg#sthash.xyF99JWK.dpuf
Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 is duidelijk: de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken wordt afgeschaft. In dit initiatiefadvies van de Raad wordt nagegaan hoe de rol die VLABEST momenteel vervult in de toekomst kan geborgd worden. We starten daarvoor vanuit het basisprincipe dat goed beleid onderbouwd en overlegd is. Dit geldt ook voor het bestuurlijk beleid. Er is daarom nood aan een ruimer debat over de rol en plaats van bestuurlijk advies en overleg in het beleidsproces. De Raad formuleert in zijn advies een aantal aanbevelingen. - See more at: http://www.vlabest.be/advies/toekomst-bestuurlijk-advies-en-overleg#sthash.xyF99JWK.dpuf