Home

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (afgekort als VLABEST) was van juni 2007 tot juni 2015 de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken. De Raad adviseerde over het Vlaamse beleid inzake personeels- en organisatieontwikkeling, ICT, e-government, wetsmatiging, facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer, binnenlandse aangelegenheden, stedenbeleid en inburgeringsbeleid. (meer info)

In de kijker

Memorandum 2014 - 2019 'Vertrouwen en bruggen bouwen'

Het memorandum 2014 - 2019 'Vertrouwen en bruggen bouwen' van VLABEST heeft de ambitie om een aantal toekomstverwachtingen voor het bestuurlijke beleid van de volgende jaren naar voor te schuiven. Er worden verschillende opties en suggesties gebundeld waarrond het beleid in de komende legislatuur kan worden vormgegeven en die de Vlaamse Regering moeten helpen om tegen 2019 een nog performanter overheidsapparaat te ontwikkelen. 

Hoofdboodschap van de Raad is dat bestuurlijke hervormingen met het oog op meer slagkracht maar zullen slagen indien ze de kritische succesfactoren 'vertrouwen' en 'de wil en capaciteit om bruggen te bouwen' meenemen als basisuitgangspunten.

U kan hier het memorandum downloaden. Het memorandum werd op 25 maart tijdens een colloquium voorgesteld in het Vlaams Parlement.