Home

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (afgekort als VLABEST) was van juni 2007 tot juni 2015 de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken. De Raad adviseerde over het Vlaamse beleid inzake personeels- en organisatieontwikkeling, ICT, e-government, wetsmatiging, facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer, binnenlandse aangelegenheden, stedenbeleid en inburgeringsbeleid. (meer info)

In de kijker

VLABEST pleit voor interne staatshervorming 2.0

De Vlaamse Regering heeft bij zijn aantreden op het vlak van de binnenlandse bestuurlijke organisatie een ambitieuze hervorming aangekondigd onder de noemer ‘interne staatshervorming’. VLABEST nam het initiatief om nu, 5 jaar verder, een toekomstgerichte evaluatie te maken van dit belangrijke regeringsinitiatief. Op basis van een voorbereidend onderzoeksrapport door UGent pleit de Raad voor een krachtig vervolg op de interne staatshervorming en formuleert daarvoor 11 aanbevelingen. Deze slaan hoofdzakelijk op de procesaanpak ervan. (meer info)