Colloquium memorandum 2014 - 2019

 

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) organiseerde op dinsdagvoormiddag 25 maart 2014 een colloquium in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. Op het colloquium stelde VLABEST zijn memorandum 2014 - 2019 'Vertrouwen en bruggen bouwen' voor. Het memorandum bevat de visie en belangrijkste aanbevelingen die de Raad de afgelopen twee jaar in zijn advisering heeft uitgewerkt. De Raad hoopt van met dit memorandum een aanzet te geven voor een krachtig bestuurlijk luik in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.

Op het congres werd gefocust op de toekomst van de bestuurlijke organisatie van de Vlaamse administratie na BBB en van het beleid ten aanzien van de lokale en provinciale besturen (schaaloptimalisatie lokale besturen, evaluatie interne staatshervorming). De belangrijkste adviezen van VLABEST over deze thema's werden toegelicht, er was ruimte voor externe reflectie door prof. dr. Marcel Boogers (Universiteit Twente) en er was een debat met vertegenwoordigers van de fracties van het Vlaams Parlement waar werd gepeild naar het politieke draagvlak van de VLABEST-voorstellen. Het slotwoord werd verzorgd door de heer Jeroen Windey, adjunct-kabinetschef van viceminister-president Geert Bourgeois.

Enkele sfeerbeelden:

 

Registreren

Inschrijving voor dit evenement is gesloten.