Samenstelling

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken bestaat uit 14 leden, door de Vlaamse Regering benoemd voor een termijn van 4 jaar (verlengbaar). Hiervan zijn er vier vertegenwoordigers van de lokale en provinciale besturen en tien onafhankelijke deskundigen. De vertegenwoordigers van de lokale en provinciale besturen worden voorgedragen door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP). De onafhankelijke deskundige leden worden aangeduid na een openbare oproep tot kandidaatstelling. De voorzitter en de ondervoorzitter worden door de strategische adviesraad zelf aangeduid.

De huidige samenstelling ziet er als volgt uit:

Onafhankelijke deskundigen

 1. De heer Herman Matthijs (voorzitter)
 2. De heer Herwig Reynaert (ondervoorzitter)
 3. Mevrouw Marleen Brans
 4. De heer Frank Franceus
 5. De heer Luc Hamelinck
 6. De heer Staf Lauwerysen
 7. Mevrouw An Rosiers
 8. De heer Johan Smits
 9. De heer Wouter Van Dooren
 10. Mevrouw Miet Vandersteegen

Leden aangeduid door VVSG en VVP

 1. Mevrouw Marian Verbeek
 2. De heer Mark Suykens
 3. Mevrouw Liliane Van Summeren
 4. De heer Raymond Van Loock

foto vlabest 19.01.2012
Foto genomen op de installatievergadering van 19 januari 2012 op het kabinet van Vlaams minister Geert Bourgeois.
vlnr: Marian Verbeek, Wouter Van Dooren, Geert Vandenabeele (werd in september 2012 vervangen door Johan Smits, die niet op deze foto staat), Marleen Brans, Mark Suykens, An Rosiers, Liliane Van Summeren, Herman Matthijs, Frank Franceus, Geert Bourgeois, Raymond Van Loock, Herwig Reynaert, Staf Lauwerysen, Miet Vandersteegen, Luc Hamelinck en Bram Opsomer.

 

Bureau

Het Bureau van de Raad staat in voor het dagelijks bestuur.

Het Bureau bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en een afgevaardigde van de vertegenwoordigers van de lokale en provinciale besturen (beurtrol tussen VVSG en VVP).
Voor de periode 2012 - 2013 zal de heer Mark Suykens het derde mandaat invullen, daarna komt de heer Raymond Van Loock in het Bureau.