Secretariaat

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken beschikt over een eigen secretariaat.

De opdracht van het secretariaat is de werkzaamheden van de Vlaamse Raad voor Bestuurszaken adviserend, coördinerend en conceptueel te ondersteunen. Het secretariaat organiseert en bereidt de vergaderingen van de Raad, het Bureau en de werkgroepen inhoudelijk voor en verzorgt het volledige secretariaat. Daarnaast zorgt het secretariaat voor het verzamelen, het bestuderen, het interpreteren, het inhoudelijk verwerken en/of het evalueren van gegevens en informatie over het bestuurlijk beleid in Vlaanderen. Ook het opstellen van teksten, rapporten, analyses en andere documenten voor en over de werkzaamheden van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, rekent het secretariaat tot zijn taak. Het secretariaat bereidt ontwerpen van advies voor, met inbegrip van het integreren van meerdere standpunten, visies, kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Ten slotte staat het secretariaat in voor de administratieve en logistieke werkzaamheden (personeelsadministratie, boekhouding, catering, facility - met ondersteuning van de Management Ondersteunende Dienst van het Departement Bestuurszaken) en voor de opmaak van het ontwerp van begroting, jaarrekening en jaarverslag.

Het secretariaat wordt momenteel waargenomen door Bram Opsomer, als enig personeelslid.

Indien u vragen hebt over de werking en/of de adviezen van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, dan kan u steeds contact opnemen met het secretariaat (contactgegevens).