Studiereeks Meerlagige Bestuurscontext en de Europeanisering van het Vlaamse, provinciale en lokale bestuursniveau

VLABEST organiseert in samenwerking met de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) en het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) een studiereeks over de meerlagige bestuurscontext en de Europeanisering van het lokale, provinciale en Vlaamse bestuursniveau. De studiereeks wil in beeld brengen hoe de impact van de Europese besluitvorming op het Vlaamse, provinciale en lokale niveau gevoeld wordt (top-down) en op welke manier de Vlaamse besturen invloed kunnen uitoefenen op de voor hen relevante besluitvorming (bottom-up). Na een startmoment wordt in vervolgsessies dieper ingegaan op concrete beleidsthema’s.

 

 

 

- De kaderstellende startsessie van deze studiereeks vond plaats op 20 november 2012 (meer info).

- De eerste vervolgsessie focuste op de impact van het Europese begrotingsbeleid op de Vlaamse, provinciale en lokale overheden en vond plaats op 14 december 2012 (meer info).

- Voor de tweede vervolgsessie werd geopteerd voor een gesloten rondetafelgesprek met als thema 'Europa 2020 en het Vlaams hervormingsprogramma'. Dit vond plaats op 7 maart 2013. (meer info)

Op basis van de input vanuit de studiesessies formuleerden VLABEST en SARiV een gezamenlijk initiatiefadvies.