Studiesessie 'Metropool Brussel'

Dinsdagvoormiddag 15 oktober 2013
Brussels Parlement, Lombardstraat 67 te Brussel

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) namen het gezamenlijk initiatief om een studiesessie te organiseren over de metropool Brussel. De studiesessie startte vanuit de vaststelling dat enerzijds de troeven van Brussel als Europese metropool zich uitstrekken over de grenzen van gemeenten, gewesten en gemeenschappen, en dat anderzijds de verstedelijkingsproblematiek zich steeds verder laat voelen op het grondgebied van Vlaanderen. De aanwezigheid van de Brusselse metropool kan dus niet langer genegeerd worden.

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie willen, mede met het oog op de voorbereidingen van een nieuw Vlaams regeerakkoord in 2014, deze problematiek op de agenda zetten. Door het scherp stellen van de kansen en bedreigingen willen de initiatiefnemers aan de beleidsmakers duidelijk maken dat een eensgezinde visie met duidelijke keuzes over de plaats, de rol en het belang van Brussel als Europese metropool steeds crucialer wordt.

Programma:

  • 9u: Ontvangst met koffie
  • 9u30: Prof. dr. Herman Matthijs (voorzitter VLABEST): verwelkoming
  • 9u40: Viceminister-president Geert Bourgeois: inleidende toespraak
  • 10u: Prof. dr. em. Fred Fleurke (Vrije Universiteit Amsterdam): het belang van metropolen in een Europese context en de gevolgen voor de ‘governance’-aspecten
  • 10u30: Koffiepauze
  • 10u50: De Brusselse metropool, feiten en cijfers: de heer Jan Van Doren (adjunct-directeur kenniscentrum VOKA) en prof. dr. Eric Corijn (directeur COSMOPOLIS - VUB)
  • 11u30: prof. dr. Bart Kerremans (KULeuven): toelichting bij het statuut van de hoofdstad Washington DC en mogelijke lessen voor de Brusselse metropolitane regio
  • 12u: De heer Jean-Luc Vanraes (voorzitter Raad VGC): conclusies en slotwoord
  • 12u20: receptie met broodjeslunch

Beeldverslag tvbrussel

http://www.tvbrussel.be/nl/video/4/welke-richting-moet-het-uit-met-de-brusselse-metropool

Documenten

Enkel sfeerbeelden

Fotograaf: de heer Paul van den Akker

 

logo vgc   logo vlabest