Totstandkoming memorandum

De aanbevelingen uit het memorandum werden gebundeld in drie clusters:

 • Vlaams bestuurlijk beleid en openbaar ambt
 • Binnenlandse bestuurlijke organisatie
 • Interbestuurlijk e-government

Ter voorbereiding van het memorandum richtte de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken drie werkgroepen op, die elk één van de drie thema’s hebben uitgediept. Ook externe deskundigen werden betrokken bij de werkgroepen. De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken wenst alle betrokkenen te danken voor hun gewaardeerde inbreng.

De voorbereidende werkzaamheden resulteerden in vijf voorbereidende nota’s. Op basis van die nota’s werd een memorandum opgesteld, dat uitvoerig werd besproken op een speciale plenaire zitting van de Raad in Brugge op 17 december ’08. Het memorandum werd definitief goedgekeurd op de Raad van 22 januari ’09.

U kan het memorandum hier downloaden.

 

Werkgroep 1 ‘openbaar ambt en bestuurlijk beleid’

Volgende leden maakten deel uit van de werkgroep: 

 • Voorzitter: prof. dr. Herman Matthijs (voorzitter VLABEST, VUB) 
 • Prof. dr. Wouter Van Dooren (lid VLABEST, UA)
 • Mevrouw Catherine Ruys (lid VLABEST, WIVO)
 • De heer Lex Corijn (VVP)
 • Mevrouw Marijke De Lange (VVSG)
 • Mevrouw Kathleen Janssens (VVSG)

De werkgroep kwam drie maal samen: op 20 februari, 21 mei en 18 juni.

Op vraag van de werkgroep werden twee probleemstellende nota’s opgemaakt:

 • "Bevoorrechte getuigen over de toekomst van de overheid en de inzet van het menselijk kapitaal” door Catherine Ruys en Sabine Vermeire (WIVO human resources vzw)
 • Een analyse BBB” door Prof. E. Degreef (VUB, MOSI)

 

Werkgroep 2 ‘bestuurlijke schaal en interbestuurlijke samenwerking’

Volgende leden maakten deel uit van de werkgroep:

 • Voorzitter: de heer Mark Suykens (lid VLABEST, VVSG)
 • Prof. dr. Wouter Van Dooren (lid VLABEST, UA)
 • Prof. dr. Ellen Wayenberg (lid VLABEST, Hogeschool Gent)
 • Prof. dr. Herwig Reynaert (lid VLABEST, UGent)
 • Prof. dr. Herman Matthijs (lid VLABEST, VUB)
 • De heer Geert Vandenabeele (lid VLABEST, NBB)
 • De heer Raymond Van Loock (lid VLABEST, VVP)
 • De heer Koenraad De Ceuninck (UGent)
 • De heer Stefaan Bil (VVSG)

De werkgroep kwam negen maal samen: op 20 februari, 11 maart, 23 april, 6 juni, 2 juli, 26 augustus, 16 september, 23 oktober en 19 november.

In het kader van de voorbereidingen binnen de werkgroep werden ook een aantal deskundigen uitgenodigd voor een gedachtewisseling:

 • Prof. dr. Koen Verhoest (KULeuven)
 • De heer Roel Demeu (KULeuven)
 • Prof. dr. Ellen Wayenberg (Hogeschool Gent)

Op vraag van de werkgroep werd één probleemstellende nota opgemaakt:

Over de bestuurlijke schaal van de Vlaamse lokale overheden” door Koenraad De Ceuninck (UGent, Centrum voor Lokale Politiek).

 De aanbevelingen van de werkgroep werden gebundeld in een eigen voorbereidende nota:

Aanbevelingen inzake de Vlaamse binnenlandse bestuurlijke organisatie”.

 

Werkgroep 3 ‘interbestuurlijk e-government’

Volgende leden maakten deel uit van de werkgroep:

 • Voorzitter: prof. dr. Frank Bostyn (ondervoorzitter VLABEST, UAMS)
 • Prof. dr. Herwig Reynaert (lid VLABEST, UGent)
 • Prof. dr. Wim Van Grembergen (UA)
 • Prof. dr. Sabine Rotthier (Hogeschool Gent)
 • De heer Herman Callens (VVSG)
 • De heer Peter Hautekiet (V-ICT-OR)
 • Mevrouw An Tavernier (provincie West-Vlaanderen)
 • De heer Peter Gorlé (VVP)

De werkgroep kwam vier maal samen: op 14 februari, 10 april, 22 september en 13 oktober.

Op vraag van de werkgroep werd een probleemstellende nota opgesteld:

Interbestuurlijk e-government: aandachtspunten en aanbevelingen 2009-2014” door Peter Hautekiet (V-ICT-OR).