Beter bestuurlijk beleid

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken besliste bij de opmaak van het werkprogramma 2012 – 2013 om een initiatiefadvies-traject op te starten omtrent de evaluatie van de organisatie van de Vlaamse administratie. Prof. dr. Wouter Van Dooren werd door de Raad als trekker aangeduid.

Volgende leden maken actief deel uit van de werkgroep:

  • Wouter Van Dooren (voorzitter werkgroep, lid VLABEST),
  • Frank Franceus (lid VLABEST),
  • Luc Hamelinck (lid VLABEST),
  • Staf Lauwerysen (lid VLABEST),
  • Bram Opsomer (secretaris)

Het uiteindelijke resultaat van de werkzaamheden van de werkgroep vindt u op de adviespagina.