Interne staatshervorming

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken besliste bij de opmaak van het werkprogramma 2012 – 2013 om een werkgroep op te richten die de strategische thema's betreffende binnenlands bestuur en interbestuurlijke relaties moet opvolgen. De werkgroep kreeg de opdracht om indien dit relevant wordt geacht ontwerpen van initiatiefadvies voor te bereiden over deze problematiek. Mark Suykens werd door de Raad als trekker aangeduid.

Volgende leden maken actief deel uit van de werkgroep:

  • Mark Suykens (voorzitter werkgroep, lid VLABEST),
  • Luc Hamelinck (lid VLABEST),
  • Staf Lauwerysen (lid VLABEST),
  • Herwig Reynaert (ondervoorzitter VLABEST),
  • Wouter Van Dooren (lid VLABEST),
  • Raymond Van Loock (lid VLABEST),
  • Liliane Van Summeren (lid VLABEST),
  • Koenraad De Ceuninck (extern deskundige),
  • Bram Opsomer (secretaris)

De werkgroep organiseert gedachtewisselingen met onder andere de Vlaamse beleidsactoren, onderzoekers en praktijkmensen die met de problematiek bezig zijn, en met de Nederlandse collega's van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Hieronder vindt u een overzicht van het opgeleverde advieswerk.