Werkgroep externe audit '10

VLABEST besliste een werkgroep te belasten met het uitwerken van een omstandig ontwerpadvies over de externe audit voor de lokale en provinciale besturen. De werkgroep bestond uit volgende leden:

 • Geert Vandenabeele (voorzitter werkgroep en lid VLABEST)
 • Herman Matthijs (voorzitter VLABEST)
 • Wouter Van Dooren (lid VLABEST)
 • Herwig Reynaert (lid VLABEST)
 • Catherine Ruys (lid VLABEST)
 • Jan Leroy (afgevaardigd namens VVSG, stafmedewerker VVSG)
 • Stefaan Desmet (afgevaardigd namens VVP, financieel beheerder provincie Oost-Vlaanderen)

De werkgroep werd begeleid door Stoop Consulting bvba, die instond voor het procesbeheer en de inhoudelijke ondersteuning.

De voorbereidingen van de werkgroep resulteerden in het VLABEST-advies over de externe audit.

 

Het was de uitdrukkelijke bedoeling van de werkgroep om ook het werkveld te consulteren en dus externe experten en stakeholders aan het woord te laten om hun visie op de problematiek te geven. Daarom werden op verschillende werkgroepvergaderingen en aparte workshops vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders (de lokale en provinciale besturen, de Vlaamse overheid en een aantal experts - mogelijke uitvoerders - van de externe audit) uitgenodigd om, aanvullend op de ervaringen en eigen inzichten die de leden van de werkgroep zelf inbrengen, de discussie extra te voeden met externe input.

Volgende personen werden gehoord:

 • Jan Leroy (stafmedewerker de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - VVSG)
 • Stijn Lombaert (dienst griffie West-Vlaanderen) en Stefaan Desmet (financieel beheerder Oost-Vlaanderen) (namens de Vereniging van Vlaamse Provinicies - VVP)
 • Luc Jolie (secretaris Aalter) en Katlijn Perneel (adjunct-secretaris Leuven) (namens de Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen - VFG)
 • Luc Kupers (secretaris OCMW Gent) (namens de Vereniging van OCMW-secretarissen - VVOS)
 • Stefan Tack (gemeenteontvanger Sint-Katelijne-Waver) (namens de Vlaamse Lokale Ontvangers - VLO)
 • Daniel Verbeken (ontvanger Stad Gent)
 • Martin Conincx (ontvanger OCMW Antwerpen)
 • Erik De Smedt (directeur AudiO - interne auditdienst van de OCMW's van de Vlaamse Centrumsteden)
 • Lieven Pennick (E&Y)
 • Pol Kerremans (Deloitte)
 • Inge Cools (PWC)
 • Patrick Van Bourgognie (ViasDFK)
 • Johan De Cooman (BDO)
 • Yves Dupont (Riscovery)
 • Eddy Guilliams (administrateur-generaal IAVA)
 • Marc De Wolf en Frank Smet (Rekenhof)
 • Guido Decoster (administrateur-generaal ABB)

Hierbij vindt u de verslagen van de gedachtewisselingen met de externe experten en stakeholders:

 • Workshop van 22/01: panelgesprek met vertegenwoordigers van VVSG, VVP, VFG, VVOS, VLO
 • Werkgroepvergadering van 27/01: gedachtewisseling met vertegenwoordigers van lokale besturen met een interne auditdienst
 • Workshop van 28/01: panelgesprek met externe auditors en bedrijfsrevisoraat
 • Werkgroepvergadering van 16/2: gedachtewisseling met Rekenhof en IAVA (Interne Audit van de Vlaamse Administratie) (niet beschikbaar)
 • Werkgroepvergadering van 16/2: gedachtewisseling met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Uiteindelijk kwam de werkgroep in de maanden januari tot maart 2010 zeven maal samen en werden twee aparte workshops georganiseerd. De werkgroep rondde zijn werkzaamheden af op 25 maart en maakte een ontwerptekst over aan de Raad. De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken keurde het advies definitief goed op de zitting van 29 april 2010.

 

Adviezen werkgroep