Werkgroep inburgering en integratie '10-'11

Naar aanleiding van de beleidsnota ‘inburgering en integratie’ (2009 – 2014) en de daarin aangekondigde hervorming van de sector, richtte VLABEST een werkgroep ‘inburgering en integratie’ op die de opdracht kreeg om een adviesdossier voor te bereiden over het Vlaams beleid inzake inburgering en integratie vanuit een bestuurlijke invalshoek. Naast leden van VLABEST werden ook de belangrijkste actoren uit het veld vertegenwoordigd in de werkgroep, die werd voorgezeten door mevrouw An Rosiers (lid VLABEST).

De samenstelling zag er als volgt uit:

  • Mevrouw An Rosiers (voorzitter werkgroep en lid VLABEST)
  • Mevrouw Catherine Ruys (ondervoorzitter VLABEST)
  • De heer Geert Vandenabeele (lid VLABEST)
  • Mevrouw Mirjam Amar en de heer Fons Ravijts (Kruispunt Migratie-Integratie)
  • De heer William Blondeel (VVP)
  • Mevrouw Naima Charkaoui (Minderhedenforum)
  • De heer Bart Deceuninck (Huizen van het Nederlands)
  • Mevrouwen Sabine Van Cauwenberge en Lucy Vereetbrugghen (VVSG)
  • Mevrouw Liesbet Van den Wijngaert (VDAB)

De werkgroep fungeerde vooral als klankbord voor een onderzoeksteam van de Universiteit Leiden, die in opdracht van VLABEST een (beperkte) studieopdracht uitvoerde over deze thematiek. Het finale rapport “De bestuurlijke organisatie van het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid: vraagstukken omtrent samenwerking en coördinatie” van Anouk Baars, Trui Steen en Hendrik Wagenaar werd opgeleverd op 18 maart 2011.

Op basis van het rapport en een insteek van de leden van de werkgroep, formuleerde VLABEST zijn advies over de bestuurlijke organisatie van het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid.