Werkgroep interne staatshervorming '09-'11

Binnen de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken werd tussen 2009 en 2011 een interne werkgroep opgericht die belast was met het uitwerken van initiatiefadviezen over de binnenlandse bestuurlijke organisatie. Hoofdagendapunt van de werkgroep was het opvolgen van het dossier betreffende de Vlaamse interne staatshervorming.

 Volgende leden maken deel uit van de werkgroep (allen lid van VLABEST, tenzij aangegeven):

  • Mark Suykens (voorzitter)
  • Danny Jacobs
  • Prof. dr. Herwig Reynaert
  • An Rosiers
  • Prof. dr. Wouter Van Dooren
  • Raymond Van Loock
  • Geert Vandenabeele
  • Prof. dr. Ellen Wayenberg
  • Dr. Koenraad De Ceuninck (extern deskundige)
  • Bram Opsomer (secretariaat)