Werkgroepen

Voor adviesvragen met een minder strikte timing of voor adviezen uit eigen initiatief wordt in principe door de Raad een werkgroep opgericht. In een werkgroep zetelen leden van VLABEST en eventueel ook externe deskundigen. Een werkgroep wordt steeds voorgezeten door een lid van VLABEST. De werkgroep rapporteert aan de plenaire Raad en levert een voorontwerpadvies af. Enkel de Raad is bevoegd om het definitieve advies vast te stellen.