Werkprogramma

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken stelt jaarlijks of tweejaarlijks zijn werkprogramma vast. Hierbij wordt rekening gehouden met de planning en de prioriteiten die de Vlaamse Regering stelt. Verder zal de planning ook ruimte laten voor adviesvragen van het Vlaams Parlement en voor onverwachte adviesvragen, naast de mogelijkheid tot advisering uit eigen initiatief.

Hier vindt u het werkprogramma van VLABEST voor 2012 - 2013.
Het vormt de leidraad voor de werkzaamheden van de Raad en het secretariaat voor de volgende twee jaar. Dit is voor VLABEST een flexibel instrument. De Raad kan uiteraard steeds beslissen om in te spelen op actuele beleidsvraagstukken die niet in het programma zijn opgenomen en in functie daarvan wijzigingen aanbrengen aan de voorziene planning.