Wanneer advies vragen en adviestermijn?

  • De verplichte adviesvragen worden gevraagd na de eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering. De adviestermijn is in principe 30 kalenderdagen, gerekend vanaf de dag van de ontvangst van de adviesvraag. In geval van spoed, die met redenen wordt omkleed, kan de Vlaamse Regering de termijn inkorten zonder dat hij minder dan tien werkdagen mag bedragen.
  • Maar de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken wordt uiteraard bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het beleidsproces betrokken, voordat er politieke consensus is bereikt over het adviesonderwerp, zodat strategische advisering nog zin heeft. Daarom vraagt VLABEST aan de beleidsactoren om in de mate van het mogelijke de Raad bij belangrijke strategische beleidsopties (doormiddel van een conceptnota, groen- of witboek, …) te betrekken voorafgaand aan de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering.
  • In geval van vrijwillige adviezen op vraag wordt de adviestermijn onderling overeen gekomen.